(ko-prevodilac Ivana Šćepanović).

Luterazmo & Revision, 1996.

Prikazi:

Milutin Đuričković: „Dvojezična zbirka pesama“. Jedinstvo, 11-06-1997

Dragan Lakićević:„Likovnost pesme“. Politika, 08-02-1997.