prof. dr Jelica Novaković-Lopušina (1955)

Osnivač jugoslovenske i srpske nederlandistike Suosnivač godišnjaka Erazmo Publicista, spisateljica i prevodilac jelica.novakovic@gmail.com

1961

Pohađala prvi razred u holandskoj osnovnoj školi Leerschool van het Haagsch Genootschap u Hagu/Holandija

1962

Pohađala 2. razred u English School u Hagu

1963-1964

Pohađala osnovnu školu 25. maj na Novom Beogradu

1964-1967

Pohađala osnovnu školu Aleksa Šantić u Beogradu

1967-1971

Pohađala nemačku gimnaziju (Deutsche Schule) u Hagu/Holandija

1972

– Maturirala u američkog gimnaziji (American International School) u Hagu/Holandija
– Upisala studije germanistike na Filološkom fakultetu u Beogradu

1975-1976

Stipendista Humboltovog univerziteta u Berlinu

1976

– Diplomirala germanistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu
– Postala član Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca

1977-1984

Predavač nemačkog u Školi stranih jezika Kolarčeve zadužbine u Beogradu

1984

Primljena za lektora za nemački na Filološkom fakultetu u Beogradu

1987

Pokrenula nastavu iz holandskog kao izbornog predmeta na Filološkom fakultetu u Beogradu

1991

Pod pokroviteljstvom književnog društva Pismo i njegovog predsednika Raše Livade osnovala godišnjak za holandsku i flamansku književnost Erazmo

1994

Odbranila magistarsku tezu pod naslovom „Razlike u morfosintaksi i semantici nemačkih i holandskih glagola kao izvor interferencije“ (mentor: prof. Dr Zoran Žiletić, ko-mentor: prof. Dr Gi Jansens, Lijež/Belgija)

1996

Posebna pohvala žirija Udruženja književnih prevodilaca

1998

Odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom »Jugoistočna Evropa u nizozemskim izvorima od srednjeg veka do 1918« (mentor: prof. Dr Zoran Žiletić, ko-mentor: prof. Dr Rejmon Detre, Gent/Belgija)

1999

Izabrana za docenta za nizozemski na Filološkom fakultetu

1999-2001

Izabrana za člana uprave a potom za predsednika Udruženja nederlandista srednje i istočne Evrope – Comenius kao i za člana redakcije naučne edicije AMOS

2001

Dobitnica dvogodišnje književne nagrade flamanskog ogranka P.E.N.-a

2002

Osnovala Grupu za nizozemske studije ma Filološkom fakultetu u Beogradu

2004

– Izabrana za člana Udruženja Prinčevskog reda (Orde van de Prince, ogranak St.Niklas/Belgija)
– Po pozivu Katedre za istoriju držala blok-nastavu na Univerzitetu u Antverpenu u letnjem semestru u zvanju gostujućeg profesora

2005

Po pozivu Katedre za nederlandistiku Univerziteta Karolji Gaspar u Budimpešti držala blok-nastava iz savremene nizozemske lirike u zvanju gostujućeg profesora

2006

Izabrana u zvanje vanrednog profesora na Filološkom fakultetu u Beogradu

2008

Uručenje doktorske bule (s 10 godina zakašnjenja)

2009

Ponovo izabrana za člana redakcije naučne edicije AMOS

2010

– Potpisala ugovor o međunarodnoj saradnji (sa univerzitetom u Amsterdamu i Zagrebu) na izradi srpsko-holandskog i hrvatsko-holandskog rečnika. Imenovana za rukovodioca srpskog izdanja.
– Izabrana za člana redakcije naučnog časopisa Comparatieve Neerlandistiek

2011

Uspešno organizovala veliki regionalni skup nederlandista sa učešćem preko 80 stručnjaka sa univerziteta u regionu kao i iz Holandije i Belgije

2012

– Imenovana u zvanje redovnog profesora nederlandistike
– Imenovana za člana uređivačkog saveta naučnog časopisa Comparatieve Neerlandistiek
– Učešće u međunarodnom projektu o kulturnom transferu putem književnosti Het is niet onopgemerkt gebleven. An International Network Studying the Circulation of Dutch Literature (CODL)

2014

Dobitnica nagrade za prevodilaštvo (Vertalersprijs Nederlands Letterenfonds)

Kao član komisije prisustvovala odbrani doktorske disertacije mr Irene Ajdinović

2015

– Izabrana za predsednicu Regionalnog udruženja nederlandista Comenius
– Izabrana za potpredsednicu Međunarodnog udruženja nederlandista (Internationale Vereniging Neerlandistiek)

2018

– Ponovno izabrana za predsednicu Regionalnog udruženja nederlandista Comenius
– Ponovno izabrana za potpredsednicu Međunarodnog udruženja nederlandista (Internationale Vereniging Neerlandistiek)

2020

Izabrana za predsednicu komisije za ocenu teme doktorskog rada Tonija Bandova sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom Analiza prikaza afrikanerskog identteta u povijesnim romanima Karela Schoemana iz postkolonijalne perspektive. Odbrana održana onlajn 19.6.2020.

2020

Odlazak u penziju 1. oktobra 2020. godine nakon 43godine i sedam meseci radnog staža.