Ispraćaj sa mesta potpredsednika Međunarodnog druženja nederlandista