Zdenka Hrnčířová, Ellen Krol, Kees Mercks, Jan Pekelder en Jesse Ultzen (red.), Praagse Perspectieven 5. Handelingen van het Regionaal Colloquium Neerlandicum van Midden-Europa aan de Karelsuniversiteit te Praag op 20, 21 en 22 september 2007, speciaal nummer. Praag: Universitaire pers, 2009, 405-420.

ISBN 978-80-7308-252-9

https://www.dbnl.org/tekst/_pra004200801_01/_pra004200801_01_0036.php