Simultano prevođenje na skupu u Herceg Novom posvećenom političkom pluralizmu, jun 2000.