Prevođenje za posmatrača, flamanskog parlamentarca Jana Lonesa, na izborima za savezne poslanike, novembar 1996.