Leermiddelen voor het Nederlands als vreemde taal. Handelingen van het internationale colloquium aan de Université de Liège op 22 en 23 maart 1995. Guy Janssens et al. (red.), Luik, 1995, 135-142.

ISBN 2-87233-014-3

 

Prikazi:

Leopold R.G. Decloedt: https://www.dbnl.org/tekst/_nee005199601_01/_nee005199601_01_0017.php 63-64.