Handelingen regionaal colloquium Neerlandicum Wroclaw 1993. Stanislaw Prendota (red.). Wroclaw: Acta universitas Wratislaviensis no. 1651, 1994, 223-228.

Handelingen elfde Colloquium Neerlandicum.pdf