Hüning, Matthias; Jan Konst & Tanja Holzhey (red.): Neerlandistiek in Europa. Bijdragen tot de geschiedenis van de universitaire neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen. In samenwerking met Guy Janssens, Stefan Kiedron & Roel Vismans. Münster, New York, München, Berlin: Waxmann (Niederlande-Studien, 49), 2010, 277-292

ISBN: 978-3-8309-2382-4

http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/236913

Prikazi:

Arjan van Leuvensteijn: https://www.dbnl.org/tekst/_voo004201101_01/_voo004201101_01_0011.php

https://perswww.kuleuven.be/~u0039402/SDL%20-%20review%20Koning.pdf