Handelingen Regionaal Colloquium Neerlandicum. Erszebet Mollay (red.), Budapest, 1990, 85-93.