Luta, 1994.
Kao radio drama emitovano 14. novembra 1995.