Jan Urbaniak (red.): Neerlandia Wratislaviensia XXIX. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2019, 165-178.

ISSN 0860-0716