Vooys, tijdschrift voor letteren, XXXVII jaargang, 3/2019, 67-71.

ISSN 0921-3961

https://docplayer.nl/183167193-Archief-tijdschrift-vooys.html