Prof. Dr. Jelica Novaković-Lopušina (1955)

Oprichtster van de Joegoslavische en Servische Neerlandistiek. Medeoprichtster van het jaarboek Erazmo. Publiciste, schrijfster en vertaalster

1961

Ingeschreven in de eerste klas van de Leerschool van het Haagsch Genootschap in Den Haag

1962

Ingeschreven in de tweede klas van de English School in Den Haag

1963-1964

Leerlinge van basisschool 25. maj in Nieuw Belgrado

1964-1967

Leerlinge van basisschool Aleksa Šantić in Belgrado

1967-1971

Leerlinge aan de Deutsche Schule in Den Haag

1972

– Eindexamen aan de American International School in Den Haag
– Begin studie Germanistiek aan de Filologische faculteit van Belgrado

1975-1976

Stipendista Humboltovog univerziteta u Berlinu

1976

– Afgestudeerd als germaniste aan de Filologische faculteit van Belgrado
– Lid geworden van de Servische Vereniging van Vakvertalers

1977-1984

Werkzaam als lectrice Duits aan het taleninstituut Kolarčeva zadužbina in Belgrado

1984

Aanstelling als lectrice Duits aan de Filologische faculteit van Belgrado

1987

Oprichtster van het eerste Lectoraat Nederlands in voormalig Joegoslavië

1991

Medeoprichtster van het jaarboek voor Nederlandstalige literatuur en cultuur Erazmo onder auspiciën van de literaire vereniging Pismo en zijn voorzitter Raša Livada

1994

Verdediging van de magisterscriptie getiteld: “Verschillen in morfosyntaxis en semantiek van Duitse en Nederlandse werkwoorden als bron van interferentie” (promotor: prof Dr. Zoran Žiletić, co-promotor: prof. Dr. Guy Janssens, Luik)

1996

Speciale onderscheiding gekregen van de Servische Vereniging van Literaire Vertalers

1998

Verdediging van de dissertatie getiteld: “Het beeld van Zuidoost-Europa in Nederlandstalige bronnen van de middeleeuwen tot 1918” (promotor: prof Dr. Zoran Žiletić, co-promotor: prof. Dr. Raymond Detrez, Gent)

1999

Benoeming tot hoofddocente Nederlands aan de Filologische faculteit van Belgrado

1999-2001

Gekozen tot bestuurslid en daarna tot voorzitter van Comenius – Vereniging van Neerlandici in Midden- en Oost-Europa en tot redactielid van de wetenschappelijke reeks Amos

2001

Bekroond met de tweejaarlijkse prijs van de Vlaamse P.E.N.-Vereniging

2002

Oprichtster en hoofd van de vakgroep Neerlandistiek aan de Filologische faculteit van Belgrado

2004

– Gekozen tot lid van de Orde van de Prince (Afdeling St.-Niklaas/België)
– Op uitnodiging van de Universiteit van Antwerpen gastcolleges gegeven voor het vak Balkangeschiedenis (zomersemester 2004)

2005

Op uitnodiging van de Afdeling Neerlandistiek van de Karoli-Universiteit in Boedapest gastcolleges gegeven voor het vak Moderne Nederlandstalige Poëzie (zomersemester)

2006

Tot buitengewoon hoogleraar benoemd aan de Filologische faculteit van Belgrado

2008

Uitreiking van de doctorsbul (met 10 jaar vertraging)

2009

Herkozen als redactielid van de wetenschappelijke reeks AMOS

2010

– Samenwerkingscontract met drs. Radovan Lučić en de Universiteiten van Amsterdam en Zagreb voor het gezamenlijk vervaardigen van een Servisch-Nederlands en een Kroatisch- Nederlands woordenboek

– Tot redactielid gekozen van het wetenschappelijk tijdschrift Comparatieve Neerlandistiek

2011

Succesvolle organisatie van het Regionaal Colloquium Neerlandicum met deelname van meer dan 80 neerlandici uit de regio en uit het Nederlandstalige gebied

2012

– Benoeming tot gewoon hogleraar neerlandistiek

 – Benoeming tot lid van de redactieraad van Comparatieve Neerlandistiek

 – Deelname aan het internationaal project over culturele transfer Het is niet onopgemerkt  gebleven. An International Network Studying the Circulation of Dutch Literature (CODL)

2014

– Bekroning met de Vertalersprijs van het Nederlands Letterenfonds

– Als commissielid deelgenomen aan de verdediging van het proefschrift van drs. Irena Ajdinović

2015

– Tot voorzitter gekozen van de Regionale vereniging van neerlandici van Midden- en Oost-Europa Comenius
– Tot vice-voorzitter gekozen van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek

2018

– Herkozen als voorzitter van Comenius
– Herkozen als vice-voorzitter van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek

2020

Tot voorzitter benoemd van de commissie ter beoordeling van het dissertatiethema van drs. Toni Bandov van de Filosofische faculteit van de Universiteit van Zagreb

2020

Met emeritaat sinds 1 oktober 2020 na meer dan 43 werkjaren