https://www.ariusbeograd.com/izdavastvo/CE6F1B8A31991CC2B9B8BDB5BFE6D2F1FBBD45CF.pdf

– Sven Cooremans: „Ničija zemlja“ /Niemandsland/, „Noćni let“ /Nachtvlucht/, „Beogradska autobuska stanica“ /Beogradska autobuska stanica/, „Togetherness situation“, „Neka ovo ne bude monolog“ /Laat dit geen alleenspraak zijn/, „U sali za doručak“ /In de ontbijtruimte/, „Zalud punim flašu“ /Vergeefs vul ik mijn fles/, „Reka“ /De rivier/, „Protok dana“ /Verloop van een dag/, „Kako u dvorištu pada suton“ /Hoe op een binnenplaats de schemer valt/, „Vrt pokraj Dunava“ /In een tuin aan de Donau/, „Zaključak“ /Vaststelling/, „.“ p. 175-184

– Hanneke Eggels: „Evropin veo“ / Sluier van Europa/, „Amor mundi“, „Sagrada familia“, „Prigodom pravljenja deteta“ /Bij het maken van een kind/, „Rečna žena“ /Riviervrouw/, „Povelja“ /Charta/, p. 185-189

– Miriam Van hee: „za iste pare“ /voor hetzelfde geld/, „mumija“ /mummie/, „sur place“, „zemljotres“ /de aardbeving/, „luka“ /haven/, p. 190-193

– Willem Roggeman:  „Materijal za pesmu“ /Materiaal voor een gedicht/, „Nepomično na moru“ /Roerloos aan zee/, „Sadržaj ili forma“ /Inhoud of vorm/, „I opet pada veče“ /En weer valt een avond/, „Vrtovi Aranhueza“ /De tuinen van Aranjuez/, „Objektivne opservacije“ /Objectieve observaties/, p. 194-198