Beograd: Clio, 2015.

ISBN 978-86-7102-500-3

Prikazi:

Sanja Domazet: „Zaludnost življenja“. Politika, 09-04-2016.