koautor: Olivera Durbaba

Beograd: Društvo za srpsko-nemačku saradnju, 2000.