Blok nastava iz savremene lirike Nizozemlja u Budimpešti na poziv Univerziteta u Budimpešti a u okviru Ceepus-a (februar 2005)