Srbi i jugoistočna Evropa u nizozemskim izvorima do 1918. (Servië en Zuidoost-Europa in Nederlandstalige bronnen tot 1918)

Beograd: Revision/Luterazmo, 1999. ISBN 8673040132 Prikazi: „Srbi [...]