Prevođenje za delegaciju SSRN na kongresu holandske Partije rada u Amsterdamu