Utopija, 2005.

ISBN 978-86-85129-16-8

Besprekingen:

Dimitrije Stefanović:„Otkriće dnevnika ratnog hirurga“. Borba, 25-01-2006.

Dimitrije Stefanović: „Među ljudima“. Odbrana br. 11, 01-03-2006.

.